Artikelarkiv för Företagande

Kompetensfokuserat rekryterande

Under 2006 till 2007 hade jag privilegiet att få agera koordinator för framtagandet av en kompetensfokuserad rekryteringsmanual för bruk i Västra Götalandsregionen. Datainsamling, intervjuer, formgivning och manualsammansättning gjordes av undertecknad för det dåvarande Qualityprojektet vid Chalmers Innovation.

Manualen hittar ni här: Kreativa Viljor eller Nickande kopior

Skriva en affärsidé

När jag studerade vid Högskolan i Borås formulerades följande gällande affärsidé från min magisteruppsats:

En affärsidé är den affärsmöjlighet som företaget identifierar utifrån behov, kunder, produkter och konkurrensfördelar (Karlöf 1994:73). Det primära grunden till en affärsidé är att tillfredställa ett behov. Därefter är kunden och kundens önskningar i centrum i samband med utveckling av idén. Det innebär att affärsidén anpassas till marknaden, förändras eller genom att utbudet expanderas. Företaget måste även ha många konkurrensfördelar för att öka chansen till överlevnad. En affärsidé tenderar att, utefter marknadens behov, förändras över tiden. Hur högt man själv värderar sin affärsidé är inte relevant jämfört med marknadens syn på idén. Om marknaden inte är beredd att betala för din affärsidé så har idén inget värde i sig. Affärsidén har ett stort kommunikativt värde såväl internt för att klargöra verksamhetens syfte för de anställda, som externt mot aktieägare, leverantörer och kunder (Karlöf 1994:74). Många företag har med relativt enkla affärsidéer nått stora framgångar.

Den fysiska affärsidén är en pappersprodukt. Den är oftast inte mer än ett A4, i vissa fall två. En del mer utvecklade affärsidéer har också bilagor för att förtydliga behov/bakgrund etc till idén. Det viktigaste en företagare behöver ha i åtanke är att – en idé är en idé. Kan den inte förmedlas snabbt och effektivt så är det ingen som kommer ta sig tid för att läsa den. Min rekommendation är att man väger orden och formulerar sig tydligt inom ramen för ett enkelt A4 papper. Inom filmvärlden görs en liknande pappersprodukt – en ”synopsis” – vilket är en kort men tydlig beskrivning över handlingen i en film. I det sammanhanget är dokumentet inte större än 75% text på A4 format.

Rekommendation för att skriva en affärsidé:

  • Max 75% av ett A4. Behövs mer text så behövs en tydligare avvägning av hur ord och formuleringar använts. ”Less is more”.
  • Skapa en ”elevator pitch” – en snabb beskrivning som sammanfattar hela affärsidén i max 2-3 meningar. Ska låta naturligt och enkelt.
  • Anpassa språket efter den tänka läsaren, med fördel skapas flera olika versioner av affäridén för olika forum (affärsrådgivare, bank, finansiär, potentiella kunder etc).
  • En bra affärsidé är lösningsorienterad – idén ska fylla ett behov! Förklara behovet, ge en kort bakgrund – håll det enkelt men tydligt.
  • Vad är lösningen till behovet? Förklara hur lösningen (produkt/tjänst) fyller behovet – på ett enkelt med tydligt sätt. Tekniska detaljer ska undvikas – irrelevant i detta stadium. Men om tvunget, ha det som bilaga.
  • Vad är marknaden? Och vem är kunden? Kunden är den som köper produkten/tjänsten. Marknaden är den ex. geografiska och/eller demografiska indelningen där kunden ingår som målgrupp.
  • Hur ser konkurrenssituationen ut? Vem/vilka har liknande produkter/tjänster? Varför är den här idén bättre än konkurrenternas? Håll förklaringen enkel och tydlig.

Med ovanstående i åtanke när man skriver sin affärsidé kommer den sk. pappersprodukten bli mer än bara ord på ett papper – det blir ett dokument som förtydligar en idé. Att skriva en affärsidé är det första steget till skapa en affärsverksamhet. Detta första steg lämnar trådar för vidare förtydlingar som sen görs i en affärsplan.

Patrick Schooner arbetar sen 2009 som affärsutvecklare vid DT Legoindustri AB.
Vid sidan om arbetet frilansar han privat som affärsrådgivare, webbutvecklare och formgivare.

Artiklar & Rådgivning