Webbutveckling och design

Som webbutvecklare breddar jag perspektivet webbdesign med ett större systemtänk. En webbplats värd att investera tid och medel i bygger på flera avgörande insatser, framför allt:

  • Estetik; färg och form vävs in i ett samspel där syftet är att ge besöken en visuell upplevelse och en vilja att vilja komma tillbaka – dvs. väcka en visuell attraktion.
  • Användarvänlighet; navigation och informationshämtande ska vara naturlig och logisk – för användaren. Få klick till viktig information och enkelhet i navigerande är prioriterat för användaren
  • System; som webbredaktör ska minimal tid läggas på att hantera semantisk kod, ja kod i huvudtaget. Redaktören ska kunna fokusera på innehållet, formatmallar för rubrik och brödtext ska finnas, möjligheten till att lägga upp bilder och ta bort tidigare innehåll är ett måste för bästa möjliga arbete med webbplatsen. Är webbplatsen uppbyggt på ett systematiskt sätt är detta möjligt att uppfylla.
  • Aktualitet; går hand i hand med ett effektivt system, men där aktualitet är än mer viktigt att poängtera eftersom det fyller två primära syften – skapa värdegivande innehåll för den återkommande besökaren och för väcka intresse hos sökmotor. Nytt och fräscht webbmaterial är prioriterat för SEO (sökmotoroptimering) arbete.
  • SEO; tillsammans med aktualitet och system finns förutsättningarna för bra sökmotoroptimeringsarbete. Med ett system kan automatik för skapande av viktiga meta taggar möjliggöras. Med aktuell och intressant innehåll – för användaren – kommer också intresset från sökmotorerna. Tillämpas användarvänlighet beaktas även detta av sökmotorer – då det även blir lättare för en sökrobot att vandra kring webbinnehållet och indexera den viktiga informationen i sitt register. För en webbplats som vill synas är sökmotorerna ens bästa vän då undersökningar visat att över 90 % av alla internetanvändare minst en gång i veckan använt en sökmotor för att hitta information.

Patrick Schooner arbetar sen 2009 som affärsutvecklare vid DT Legoindustri AB.
Vid sidan om arbetet frilansar han privat som affärsrådgivare, webbutvecklare och formgivare.

Artiklar & Rådgivning