Sökmotoroptimering

Det primära med sökmotoroptimering är att höja sin webb synlighet via de etablerade sökmotorerna. I en artikel från Internetworld nämns det tydligt att sökbeteendet hos vanliga internetsurfare är att över 90 % använder en sökmotor minst en gång i veckan för att hitta det man vill när denne är ute och surfar – från handel till nöje.

Andra företag och organisationer vet också om det här, så när jag konsulterar berättar jag alltid om detta faktum och den ibland svåra vägen att höja sig över allt ”brus” som finns på internet – och bli hittad av ens besökare/kunder/intressenter.

När jag tar mig an ett uppdrag för att sökmotoroptimera en webbplats använder jag mig av ”SEA modellen för E-handel”, en egenutvecklad modell för att effektivisera befintliga resurser och tillämpningar inom området för sökmotoroptimering.

  • Första steget – är en utvärdering och sammanställning av den befintliga relationen mellan webbplats och de globala sökmotorerna.
  • Andra steget – tar vid där utvärderingen är gjord och skapar aktivitets- och resultatmål kopplade till de övergripande målen för sökmotoroptimeringsarbetet. Detta är strategin som sen ska implementeras i form av tekniska ändringar på webbplatsen.
  • Tredje steget – är själva implementeringsfasen. Varje tillämpning dokumenteras med tid och åtgärd för enklare uppföljning.
  • Fjärde steget – är uppföljningsfasen. Har målen satisfierats? Har alla aktiviteter och resultatmål uppfyllts?
  • Femte steget – är kontinuitetsfasen. Skulle rapporteringar visa på en avtagande trend i placeringar och indexeringsgrad på sökmotorerna är det dags att gå tillbaka till första steget – för att igen hitta vägen tillbaka.

SEO är kontinuerligt arbete. Sökmotorer ändrar sina algoritmer för hur webbsidor ska värderas gentemot varandra, och vad som räknas som viktigt webbinnehåll för indexering. Därför kan behovet av genomföra en SEO utvärdering se olika ut över en tidslinje – det beror helt på hur teknikutvecklingen går för sökmotorerna.

Patrick Schooner arbetar sen 2009 som affärsutvecklare vid DT Legoindustri AB.
Vid sidan om arbetet frilansar han privat som affärsrådgivare, webbutvecklare och formgivare.

Artiklar & Rådgivning